A-kullen

A-Kullen

Dingo Vom Donnervald

S19499/2005

Afcor's Hämndens Pris

S28382/2007

3 tikar & 2 hanar

Födda 2009-06-18

Viva Voce Aristos

- Atlas -

542433/2009

HD A

ED 1

Känd mental status med 1 på skottet

Viva Voce Augustus

- Victor -

542434/2009

HD A

ED UA (0)

Godkänd exteriördel

Utställd med excellent och Ck

Känd mental status med 1 på skottet

Viva Voce Ama Bilis

- Billie -

542435/2009

HD A

ED UA (0)

Öga UA

Utställd med excellent och Ck

Känd mental status med 1 på skottet

Viva Voce Anthos

- Anthos -

S42436/2009

HD A

ED UA (0)

Öga UA

Godkänd exteriördel

Utställd med excellent, CK, BIM & Bir

Känd mental status med 1 på skottet

Viva Voce Amoenus

- Arina -

542437/2009

HD B

ED 1

Öga UA

KORAD

Utställd med excellent, CK & BIM 

Känd mental status med 1 på skottet

SAMMANFATTNING

5/5 HD A/B

3/5 ED UA (0)

2/5 ED 1

4/5 ÖGA UA

4/5 utställda med excellent & CK

5/5 känd mental status